Nitelikli Yerel Uzman Sınavı Duyurusu

Varşova Büyükelçiliği 30.07.2013

T.C.

VARŞOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ

TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

Nitelikli Yerel Uzman Sınavı Duyurusu

T.C. Varşova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nde münhal bulunan bir adet Nitelikli Yerel Uzman pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

1) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.

2) Alanında tecrübe sahibi olmak.

3) Çok iyi derecede Lehçe, Türkçe ve İngilizce bilmek.

4) Akademik nitelikte araştırma yapma ve rapor hazırlama yeteneğine sahip olmak.

5) Bilgisayar kullanımı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

6) Görevin gerektirdiği temsil niteliklerine sahip olmak.

7) Çalışma şartlarının gerektirdiği bedensel ve zihinsel yeteneklere sahip olmak. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir).

8) Görev yapılan ülkenin vatandaşlığına veya oturma ya da çalışma iznine sahip olmak.

9) Türk uyruklu adayın erkek olması durumunda askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak.

10) Sabıka veya adli sicil kaydı olmamak.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

  1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir).

2. Özgeçmiş (CV).

3. Kimlik belgesinin aslı veya onaylı sureti ile arkalı önlü fotokopisi.

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti ile bir adet fotokopisi.

6. Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet

fotokopisi.

7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf.

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.


III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 11 Eylül 2013 Çarşamba günü saat 10.00’da 43 Wita Stwosza, Warszawa adresindeki T.C. Varşova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nde yapılacaktır.

Sınav konuları:

Öğleden önce (10.00-12.00):

Türkçe’den Lehçe'ye çeviri (1 saat)

Lehçe'den Türkçe’ye çeviri (1 saat)

Öğleden sonra (14.00-16.00):

İngilizce'den Türkçe'ye ve Türkçe'den İngilizce'ye (1 saat)

Türkçe kısa bilgi notu ve sunum hazırlama ( 1 Saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 17 Eylül 2013 Salı günü saat 10.00’da T.C. Varşova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları : Uluslararası Ticaret ve Türkiye-Polonya İkili Ticaret ve Ekonomik İlişkileri

Uygulamalı Sınav Konuları : Daktilo sınavı (Bilgisayarda, 30 dk)

Türkçe sunum yeteneği (kısa sunum yapılması)

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 30 Ağustos 2013 günü mesai bitimine kadar (17.30) T.C. Varşova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin 43 Wita Stwosza Warszawa adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 10.00 – 17.00) şahsen yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan T.C. Varşova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği sorumlu değildir.

V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: T.C Varşova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C Varşova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

Tel : +48 22 646 14 08

Faks : +48 22 646 34 47

E-posta: varsova@ekonomi.gov.tr

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Konsolosluk Şubesi Şahsi Başvuru saatleri : 09:30 – 12:00, Telefonla bilgi alma saatleri : 14:00 – 16:30, Telefon:+48 22 854 61 11

1.1.2018 1.1.2018 Yeni Yıl
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
3.5.2018 3.5.2018 Anayasa Günü
31.5.2018 31.5.2018 Corpus Christi
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
15.8.2018 15.8.2018 Polonya Ordusu Bayramı
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2018 1.11.2018 Azizler Günü
11.11.2018 11.11.2018 Bağımsızlık Günü
25.12.2018 26.12.2018 Noel