Şiir Ve Aşk Konulu Söyleşi

Varşova Büyükelçiliği 11.12.2015

11 Aralık Cuma günü saat 18.00’de

Yunus Emre Enstitüsü’nde

İstanbul Kültür Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

akademisyenlerinden

Sayın Prof. Dr. Ömür Ceylan

tarafından

Şiir ve Aşk

konulu söyleşi gerçekleşecektir

tüm Üniversite öğrencileri,

Edebiyat ve bilhassa Şiir sevenlerine

saygıyla duyurulur.

Sayın Prof. Dr. Ömür Ceylan – Özgeçmiş bilgileri:

1970, İstanbul doğumlu.

Almanya’da başladığı eğitim hayatına Türkiye’de devam etti. Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1992). Milli Eğitim Bakanlığı burslusu olarak Kuveyt Üniversitesi Dil Öğretim Mekezi’nde bulundu (1997). Eski Türk Edebiyatı alanında doktor (1999), doçent (2004) ve profesör (2009) oldu. Ankara, Trakya, Çanakkale Onsekiz Mart ve Gaziantep Üniversitelerinde öğretim elemanı olarak çalıştı. Tasavvûfi Şiir Şerhleri (2000); Hanedân’da Bir Âsi: Âsaf (Damat Mahmud Celâleddin Paşa) Divanı (2004); Önce Aşk Vardı (Şiirin Aynasında Osmanlı Kültürü Üzerine Denemeler-2005); Böyle Buyurdu Sûfî (Tasavvuf ve Şerh Edebiyatı Araştırmaları-2005); Hazâna Sürgün Bahâr Keçecizâde İzzet Molla ve Dîvân-ı Bahâr-ı Efkâr (Ozan Yılmaz’la birlikte 2005); Kuşlar Divanı: Osmanlı Şiir Kuşları (2007); Bir Sürgün Şâheseri Mihnetkeşân (Ozan Yılmaz’la birlikte 2007), Gül İle Gülü Tartanlar (Türk Tasavvuf Edebiyatı’ndan Seçmeler): Seyyid Nesimî (2007), Eşrefoğlu Rumî (2007), Aziz Mahmud Hüdâyî (2007) ve Ümmî Sinan (2007), Yitik Düşler Kervanı (Şiirin Aynasında Osmanlı Kültürü Üzerine Denemeler-2011), Bağ Bozumu (Edebiyat Araştırmaları-2011) adlı eserlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası pek çok dergide ma-kaleler-denemeler yayımladı. Halen İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Konsolosluk Şubesi Şahsi Başvuru saatleri : 09:30 – 12:00, Telefonla bilgi alma saatleri : 14:00 – 16:30, Telefon:+48 22 854 61 11

1.1.2018 1.1.2018 Yeni Yıl
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
3.5.2018 3.5.2018 Anayasa Günü
31.5.2018 31.5.2018 Corpus Christi
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
15.8.2018 15.8.2018 Polonya Ordusu Bayramı
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2018 1.11.2018 Azizler Günü
11.11.2018 11.11.2018 Bağımsızlık Günü
25.12.2018 26.12.2018 Noel