Konsolosluk işlemlerinde istenen belgeler, 13.2.2018

Öğrenci askerlik sevk tehir işlemleri:

Öncelikle özel öğrenci tanıma işleminin yapılması gerekmektedir. Bunun için gerekli olan belgeler:

-Öğrenci belgesi (Okula ilk başlama tarihi ve okulu bitireceği öngörülen tarih gün/ay/yıl şeklinde mevcut olmalıdır),

-Transkript belgesi (Yeni başlamış olan öğrenciler için gerekli değildir)

-Bir önce bitirilmiş olan okulun diploma fotokopisi,

-T.C. Kimlik kartı ve fotokopisi,

-2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

Öğrenci statüsünde askerlik hizmeti sevk tehir işlemleri için aşağıdaki belgeler de gerekmektedir.

Askerlik tecili işlemleri için:

-Öğrenci belgesi (Okula ilk başlama tarihi ve okulu bitireceği öngörülen tarih gün/ay/yıl şeklinde mevcut olmalıdır),

-Kullanılmakta olunan pasaport ve işlem görmüş bütün sayfalarının fotokopisi,

-T.C. Kimlik kartı ve fotokopisi,

-Oturum kartı aslı (ya da oturum kartı kararı) veya vize aslı ve fotokopisi,

-2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

Çalışma üzerine askerlik hizmeti sevk tehir işlemi için gerekli belgeler:

-Kullanılmakta olunan pasaport ve işlem görmüş bütün sayfalarının fotokopisi,

-T.C. Kimlik kartı ve fotokopisi,

-Polonya makamlarından alınmış olunan çalışma izni ve fotokopisi, çalışma izni olmayan vatandaşların çalışma iznine ihtiyaçlarının olmadığını kanıtlayacak belgeleri (Polonya vatandaşı ile evli olmak, Polonya vatandaşı olmak, Polonya’da süresiz oturum sahibi olmak, Polonya’da lisans veya lisansüstü eğitim görmek ya da mezun olmak vs.),

-Çalışmakta olunan şirket ile yapılmış iş sözleşmesi ve fotokopisi

-Oturum kartı (ya da oturum kartı kararı) aslı veya vize aslı ve fotokopisi

-2 adet fotoğraf

Aile birleşimi ile yapılan askerlik tecilleri için gerekli belgeler:

-Kullanılmakta olunan pasaport ve işlem görmüş bütün sayfalarının fotokopisi,

-T.C. Kimlik kartı ve fotokopisi,

-Evlilik belgesi veya aile cüzdanı ve fotokopisi,

-2 adet fotoğraf

-Oturum kartı (ya da oturum kartı kararı) aslı veya vize aslı ve fotokopisi

-Aile birleşimi kapsamında yapılacak başvurular evlilik tarihi itibari ile 1 yıl içinde yapılmalıdır.

Dövizle askerlik işlemleri için gerekli belgeler:

Her ne sebeple olursa olsun yurt içinde geçirilen süreler HARİÇ olmak üzere;

Oturma ve çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek ya da sanatı icra ederek en az toplam 1095 gün süre ile yabancı ülkede bulunmak,

Bahsi geçen 1095 günlük süreyi kapsayacak şekilde sunulması gereken belgeler:

-Kullanılmış olan ve hala kullanılmakta olunan pasaport/pasaportlar ve işlem görmüş bütün sayfalarının 1 adet fotokopisi,

-T.C. Kimlik kartı ve 1 adet fotokopisi,

-Polonya makamlarından alınmış çalışma izinleri ve 1 adet fotokopisi, çalışma izni olmayan vatandaşların çalışma iznine ihtiyaçlarının olmamasını gerektiren belgeleri (Polonya vatandaşı ile evli olmak, Polonya vatandaşı olmak, Polonya’da süresiz oturum sahibi olmak, Polonya’da lisansüstü eğitim görmek ya da mezun olmak vs.),

-1095 günü kapsayacak şekilde çalışılmış ve hala çalışılmakta olunan şirket/şirketler ile yapılan iş sözleşmeleri ve 1 adet fotokopisi

-Oturum kartları (ya da oturum kartları kararları) ve 1 adet fotokopisi, yoksa gerektirmeyen belge (Vize vs.)

-Polonya sigorta birimi olan ZUS’tan vatandaşımız adına sigorta primlerinin ödendiğine dair sigorta döküm belgesi (Şirket tarafından düzenlenen RMU belgesi kabul edilmemektedir)

-2 adet vesikalık fotoğraf

Hem Türk hem de Polonya vatandaşı olan vatandaşlarımızın askerlik işlemleri için gerekli belgeler:

-Polonya pasaportu ve işlem görmüş sayfalarının 1 adet fotokopisi

-Polonya kimlik kartı ve 1 adet fotokopisi

-T.C. Kimlik kartı ve 1 adet fotokopisi,

-Polonya vatandaşlığı kazanma karar belgesi ve fotokopisi

-Doğumdan itibaren Polonya vatandaşı ise uluslararası doğum belgesi

-Doğumdan alınan vatandaşlıklarda kişi Türkiye’de doğdu ve sonradan Polonya’ya geldi ise Polonya’ya geliş tarihini gösterir pasaport giriş çıkış fotokopisi

-2 adet fotoğraf

Evlilik tescili için gerekli belgeler:

-Uluslararası (Wielojezyczna) evlilik belgesi ve fotokopisi,

-Çiftin nüfus cüzdanlarının aslı ve 2 adet fotokopisi.

-Eşlerden biri yabancı uyruklu ise, yabancı uyruklu olanın uluslararası (Wielojezyczna) doğum belgesi ve fotokopisi (daha önce evlenmiş boşanmış ise doğum belgesine yazdırılmalıdır),

-Kadın Türk vatandaşıysa ve daha önceden evlenip boşanmışsa, boşanmanın kesinleşme tarihinden itibaren 300 gün dolmadan evlenmenin yapılmış olması halinde yetkili Türk Mahkemesince verilmiş iddet müddetinin (300 günlük bekleme süresi) kaldırıldığına ilişkin mahkeme kararı,

-Kadın evlilik soyadıyla birlikte kızlık soyadını da taşımak istiyorsa, kızlık soyadını da taşıma isteğini içeren dilekçe,

-60 gün içinde yapılmayan evlilik tescili bildirimleri için yaklaşık 100 PLN tutarında (ceza miktarı günlük döviz kuruna göre hesaplanmaktadır) gecikme ceza bedeli alınmaktadır.

-15 PLN Posta bedeli ücreti alınır.

Evlenme Ehliyet Belgesi için gerekli evraklar:

-Evlenecek kişilerin Nüfus Cüzdanları ve 1 adet fotokopisi,

-Evlenecek kişilerden biri yabancı uyruklu ise, yabancı uyruklu olanın uluslararası (Wielojezyczna) doğum belgesi (daha önce evlenmiş boşanmış ise doğum belgesine yazdırılmalıdır),

-Evlenecek kişilerden yabancı uyruklu olanın medeni durumunu gösterir belge (Zaswiadczenia o Stan Cywilny)

-Kadın Türk vatandaşıysa ve daha önceden evlenip boşanmışsa, boşanmanın kesinleşme tarihinden itibaren 300 gün dolmadan evlenmenin yapılmış olması halinde yetkili Türk Mahkemesince verilmiş iddet müddetinin (300 günlük bekleme süresi) kaldırıldığına ilişkin mahkeme kararı,

İki Türk vatandaşının Konsolosluk Şubesinde evlenebilmeleri için gerekli belgeler:

Evlenme dosyalarında bulunacak belgeler:

-İki örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi (Tarafımızdan düzenlenecektir)

-Her iki vatandaşın nüfus cüzdanları ve 2’şer adet fotokopisi

-Resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu.

-Rıza belgesi.(18 yaşından gün almamış kişiler için)

-Her iki vatandaşın 6’şar adet vesikalık fotoğrafı.

-Nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesi.

-Sağlık raporu alınmaması durumunda evlenme yapılamaz. Sağlık raporuyla ilgili usul ve esaslar, sağlık alanındaki değişen ve gelişen şartlar da dikkate alınmak suretiyle Sağlık Bakanlığınca yayımlanacak genelgeyle belirlenir.

-Şahitlere ait nüfus cüzdanları

Doğum tescili için gerekli belgeler:

Evlilik tescili yapılmış olan vatandaşlarımızın çocukları için yapılacak doğum tescil işlemi için:

-Çocuğun doğumuna ilişkin olarak yetkili yabancı makamdan alınmış uluslararası (Wielojezyczna) doğum belgesi aslı ve fotokopisi,

-Anne ve babanın nüfus cüzdanlarının aslı ve 2 adet fotokopisi.

-15 PLN Posta bedeli ücreti alınır.

Evlilik tescili yapılmamış vatandaşlarımızın evlilik dışı doğan çocukları için yapılacak doğum tescil işlemi için:

-Çocuğun doğumuna ilişkin olarak yetkili yabancı makamdan alınmış uluslararası (Wielojezyczna) doğum belgesi aslı ve fotokopisi,

-Anne ve babanın nüfus cüzdanlarının aslı ve 2 adet fotokopileri.

-Çocuğun annesinin uluslararası ( Wielojezyczna) doğum belgesi aslı ve fotokopisi,

-Çocuğun annesinin çocuğun doğduğu tarihte bekar olduğunu kanıtlayan medeni durum belgesi aslı ve fotokopisi,

-15 PLN Posta bedeli ücreti alınır.

Umuma Mahsus Pasaport başvurusu için hazırlanması gereken belgeler:

-T.C. Kimlik kartı ,

-Son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini gösteren (0 yaş çocuklar için de dahil olmak üzere) 50mm X 60mm ebatlarında - Fonu Beyaz - Biometrik özelliklere sahip 2 adet fotoğraf

-Varsa daha önceden alınmış pasaportunun aslı

5682 sayılı Pasaport Kanununa göre, pasaport başvurularının şahsen yapılması gerektiğinden başvuru sahiplerinin müracaat sırasında hazır bulunmaları gerekmektedir.

Not : 7 Yaşından gün almış çocuklar da dahil olmak üzere tüm başvurularda, pasaport sahibi şahsen bulunmalıdır.

Pasaport harç miktarları aşağıda belirtilmiştir:

Ø 1 Yıl: 217,00 PLN

Ø 2 Yıl: 279,00 PLN

Ø 3 Yıl: 346,00 PLN

Ø 4-5 ve 10 Yıl: 439,00 PLN

Hizmet damgalı Pasaport için gerekli belgeler:

-T.C. Kimlik kartı ve fotokopisi

-Çalışılan kurumdan alınmış onaylı hizmet pasaportu başvuru formu,

-2 Adet biometrik fotoğraf, fotoğraf ebatları 5x6 ( minimum 5x5 cm ) arka fonu beyaz olmalı.

-119 PLN Cüzdan Bedeli başvuru sırasında tahsil edilir.

-Mahkeme yolu ile isim, soy isim, yaş vb. değişiklikler yapılmış ise veya Nüfus nakli yapılmış ise kesinleşmiş Mahkeme Kararının aslının getirilmesi gerekir.

Belediye tarafından yapılan görevlendirmelerde, görev yazıları Valilikçe onaylatılacaktır veya Belediye Meclis kararı getirilecektir.

Federasyonlar tarafından yapılan görevlendirmelerde, görev yazıları Federasyon Başkanınca onaylanacaktır.

18 yaşından küçük Çocuklarda Her iki ebeveyn için de muvafakatname gerekmektedir.

Hususi damgalı pasaport için gerekli belgeler:

-T.C. Kimlik kartı ve fotokopisi

-2 Adet biyometrik fotoğraf, fotoğraf ebatları 5x6 ( minimum 5x5 cm ) arka fonu beyaz olmalı.

-119 PLN Cüzdan Bedeli başvuru sırasında tahsil edilir.

-Halen görevde bulunanlar kadro derecesini gösterir kurumca tanzim edilmiş ve onaylanmış; Hususi Damgalı Pasaport talep formu. Pasaport talep formlarına memurların bizzat iktisap ettiği kadro derecesi (örneğin: 657 sayılı DMK ya tabi 1. veya 2. veya 3.kadro derecededir şeklinde) yazılmalıdır.

-Mahkeme yolu ile isim, soy isim, yaş vb. değişiklikler yapılmış ise veya Nüfus nakli yapılmış ise kesinleşmiş Mahkeme Kararının aslının getirilmesi gerekir.

-18 yaşından küçük Çocuklarda Her iki ebeveyn için de muvafakatname gerekmektedir.

18 yaşından gün almış olan vatandaşlarımızın hususi pasaport alabilmeleri için aşağıdaki şartları taşıyor olmaları gerekmektedir:

-İşçi veya işveren durumunda olmamak (Çalışmamak)

-Bekar olmak

-25 Yaşını doldurmamış olmak

-Öğrenci olmak

Hususi pasaport alacak kişi bu şartları taşıyor ise müracaata gelirken öğrenci olduğuna dair son 6 ay içerisinde alınmış öğrenci belgesini getirmesi gerekmektedir.

Emekli veya çekilme (istifa) sureti ile görevlerinden ayrılmış olanların kurumlarından alacakları emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan ve kadro derecesini gösterir belgeyi mutlaka mühürlü olarak getirmeleri gerekir.

T.C. Kimlik Kartı işlemleri için gerekli belgeler:

-T.C. Nüfus cüzdanı

-1 Adet biyometrik fotoğraf, fotoğraf ebatları 5x6,arka fonu beyaz olmalı.

-Kaybından yeni T.C. Kimlik Kartıçıkartmak isteyen Vatandaşımızı tanıyabileceğimiz bir kimlik kartı (pasaport, sürücü belgesi vs.)

-Doğumdan dolayı T.C. Kimlik Kartı çıkartacak vatandaşlarımızın öncelikle doğum tescili başvurusunu Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine yapmaları gerekir.

-18 PLN Nüfus cüzdanı bedeli,

-15 PLN Posta bedeli,

TCKK ergin olanların kendilerine, ergin olmayanların ise veli, vasi veya resmi vekillik belgesi ibraz edenlere imza karşılığında verilir.

Kaybedilen kimlik kartı yeni kartın alımı ile birlikte hukuken geçersiz hale gelmektedir.

T:C. Kimlik Kartı Düzenleme Nedenleri:

Ø Doğum

Ø Yeniden Kayıt

Ø Yenileme veya Değiştirme

Ø Kayıp

Noter işlemleri için gerekli belgeler:

-T.C. Nüfus Cüzdanı,

-2 adet vesikalık fotoğraf,

-Vekalet verilecek kişinin kimlik bilgileri

Sayfa sayısı ve vekalet türüne göre değişebilen vekaletname ücreti başvuru sırasında tahsil edilmektedir.

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesinde yapılabilecek tasdik işlemleri aşağıdaki gibidir:

-Metne şamil olmamak kaydıyla çevirinin aslına uygunluğunun tasdiki

-Belgenin aslı ile birlikte beyan edilmesi halinde aslına uygunluğunun tasdik edilmesi,

-Polonya Ticaret odasının mührünün metne şamil olmamak kaydıyla tasdik edilmesi,

Her işlem türüne göre farklı harç ücreti bulunmaktadır.

Türk vatandaşı ile evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına geçme başvurusu için gerekli bilgiler aşağıda sunulmuştur:

Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak, bir Türk vatandaşı ile en az 3 yıldır evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde:

Ø Son 3 yıldır bir Türk vatandaşı ile evli olması ve bu evliliğin devam ediyor olması,

Ø Evliliğin Türkiye’de nüfus kütüklerine tescil edilmiş olması,

Ø Mücbir sebepler dışında fiilen bir arada yaşanıyor olması,

Ø Kamu düzeni, milli güvenlik ve genel ahlak açısından sakıncalı bir durum taşımamak şartları aranır.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına alınma başvurusu için talep edilen belgelerin onaylı örneklerinin ve Türkçe tercümelerinin temsilciliklerimize teslim edilmesi gerekmektedir. Akabinde başvuru belgeleri işlemlerin başlatılması için İçişleri Bakanlığı’na iletilmektedir.

-2 adet başvuru dilekçesi (Temsilciliklerimizde hazırlanmaktadır),

-Türk vatandaşı olan eşin nüfus cüzdanının aslı ve 2 adet fotokopisi,

-Evlenme Cüzdanının aslı ve 2 adet fotokopisi,

-Başvuru sahibinin uluslararası doğum belgesinin aslı ve yeminli tercümana yaptırılmış 2 adet Türkçe tercümesi,

-Başvuru sahibinin başka bir devlet vatandaşlığı varsa, vatandaşlık belgesinin (vatandaşlığa alınma belgesi, pasaportu, kimlik kartı gibi) yerel noter onaylı sureti ve yeminli tercümana yaptırılmış 2 adet Türkçe tercümesi,

-Başvuru sahibinin Adli sicil belgesi ve yeminli tercümana yaptırılmış 2 adet Türkçe tercümesi,

-Başvuru sahibinin son 6 ay içinde ön cepheden çekilmiş ve arkasına adı ve soyadı yazılmış 8 adet renkli vesikalık fotoğrafı (Fotoğrafların hepsinin aynı olması gerekmektedir. Bilgisayarla çoğaltılan fotoğraflar kabul edilmemektedir.)

-Türk vatandaşı olan eşin son 6 ay içinde ön cepheden çekilmiş ve arkasına adı ve soyadı yazılmış 4 adet renkli vesikalık fotoğrafı, (Fotoğrafların hepsinin aynı olması gerekmektedir. Bilgisayarla çoğaltılan fotoğraflar kabul edilmemektedir.)

-155 PLN Vatandaşlık hizmet bedeli ve 15 PLN Posta bedeli ücreti başvuru sırasında tahsil edilecektir. Ayrıca tercüme edilen belgelere noter tasdiki gerekeceğinden yaklaşık 200 PLN evrakların tasdik ücreti öngörülmektedir.

Bahsi geçen belgelere ek olarak aşağıdaki belgelerin sunulmasında fayda bulunmaktadır:

-Eşlerin son 3 yıldır birlikte yaşadıklarını ispata yarayacak belgeler (ikametgah ilmuhaberi, ortak ev kira sözleşmesi, ortak tapu, banka hesabı, birlikte ikamet edilen eve ait her türlü fatura),

-Başvuru sahibini tanıyan 2 Türk vatandaşından alınacak referans mektupları (Bu şahısların nüfus cüzdanlarının fotokopileri, açık ev adresleri ve telefon numaraları mektuplarla beraber getirilmelidir).

Bütün belgeler tamamlandıktan sonra mülakat için internet üzerinden randevu alınması gerekmektedir. Randevu alındıktan sonra

22-854 61 11 Numaralı telefondan Pazartesi-Cuma günleri 14:00-16:30 saatleri arası arayarak ya da
Embassy.warsaw@mfa.gov.tr
adresine e-posta atarak bilgi verilmelidir.

Çalışma/Hizmet belgesi için gerekli belgeler:

Çalışma sürelerini kapsayacak şekilde

-Pasaportları ve işlem görmüş bütün sayfalarının fotokopisi,

-T.C. Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi,

-Polonya makamlarından alınmış olunan çalışma izinleri ve fotokopisi, çalışma izni olmayan vatandaşların çalışma iznine ihtiyaçlarının olmadığını kanıtlayan belgeleri (Polonya vatandaşı ile evli olmak, Polonya vatandaşı olmak, Polonya’da süresiz oturum sahibi olmak, Polonya’da lisansüstü eğitim görmek ya da mezun olmak vs.),

-Çalışmış olduğu şirketler ile yaptığı iş sözleşmeleri ve fotokopisi

-Oturum kartları (ya da oturum kartları kararları) ve fotokopisi, yoksa gerektirmeyen belgesi (Vize vs.)

-Polonya sigorta kurumu olan ZUS‘tan sigorta primlerinin ödendiğine dair belge.

-Yaklaşık 210 PLN işlem bedeli ücreti.

İkamet belgesi için gerekli belgeler:

Yurtdışında ikamet ettiği süreleri kapsayan

-T.C. Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi,

-Pasaportları ve işlem görmüş bütün sayfalarının fotokopisi,

-Oturum kartları ya da oturum kartları kararları ve fotokopisi,

Ayrıca çalışma izni, çalıştığı şirket ile yaptığı iş sözleşmesi, öğrenci belgesi adına sigorta primlerinin yattığına dair ZUS’tan sigorta döküm belgesi varsa ilave edilmelidir.


Tahsin Tunç Üğdül Büyükelçi
Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Konsolosluk Şubesi Şahsi Başvuru saatleri : 09:30 – 12:00, Telefonla bilgi alma saatleri : 14:00 – 16:30, Telefon:+48 22 854 61 11

1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl
22.4.2019 22.4.2019 Easter Monday
1.5.2019 1.5.2019 İşçi Bayramı
3.5.2019 3.5.2019 Anayasa Günü
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
20.6.2019 20.6.2019 Corpus Christi
15.8.2019 15.8.2019 Polonya Ordusu Bayramı
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2019 1.11.2019 Azizler Günü
11.11.2019 11.11.2019 Bağımsızlık Günü
25.12.2019 26.12.2019 Noel