Türkiye-Polonya İkili İlişkileri, 5.2.2019

1414 yılında diplomatik ilişki tesisiyle başlayan Türkiye-Polonya ilişkileri 600 yılı aşan bir geçmişe sahiptir. İlişkilerimiz, nadir addedilebilecek savaş dönemleri hariç tutulursa büyük ölçüde olumlu seyir izlemiş, Polonya tarih boyunca Türk tarafından dostluk görmüştür. Polonya’nın 18. yüzyıl sonunda komşuları tarafından parçalanarak tarih sahnesinden silinmesinin Osmanlı İmparatorluğu tarafından tanınmamış olması, Polonya yönetimi ve halkı tarafından şükranla karşılanmaktadır.

Polonya’nın 1918 yılında tekrar bağımsızlığına kavuşmasını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923 yılında ilanını izleyen dönemde de taraflar aralarındaki işbirliğini geliştirerek sürdürmüşlerdir. Türklerle, Polonyalıların Türkiye’de 1950’lere kadar uçak üretimi alanında gerçekleştirdikleri işbirliği buna örnektir.

Ayrıca, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Franz von Papen’in, Polonya’nın
Ankara Büyükelçiliği’nin kendilerine verilmesi talebine Türk Hükümetinin olumsuz yanıt vermesi de hatırlanmaktadır.

Polonya’nın 1989 yılında çok partili ve çoğulcu demokratik rejimi kabul etmesi sonrasında Türkiye ile benzer bir yapı benimsemesi, ikili siyasi ilişkilerimizin daha uygun bir zeminde gelişebilmesini mümkün kılmıştır. Uluslararası ve bölgesel konulara benzer görüş açılarıyla yaklaşılması ve iki ülke arasında doğrudan çıkar çatışmasına yol açacak bir sorun bulunmaması, Polonya’nın Türkiye’nin AB üyelik sürecini, Türkiye’nin de 1999’da gerçekleşen Polonya’nın NATO üyeliğini desteklemesi siyasi ilişkilerin olumlu bir seyir izlemesine katkıda bulunmuştur.

İkili ilişkilerimizin 2009 yılında imzalanan bildiriyle stratejik ortaklık seviyesine taşınmış olmasının, ilişkilerimize yeni bir boyut kattığını söylemek mümkündür. İkili işbirliğini her alanda (siyasi, askeri, savunma ve güvenlik işbirliği, enerji, ekonomik, ticari, kültürel) geliştirme iradesi karşılıklı olarak mevcuttur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Ekim 2017’de Polonya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyarete ikili ilişkilerdeki ivmeyi güçlendirmiştir. Ziyaret sırasında her iki taraftan 500’ün üzerinde işadamının katılımıyla Türkiye-Polonya İş Forumu düzenlenmiş; ayrıca, başta Sosyal Güvenlik Anlaşması olmak üzere çok sayıda önemli ikili anlaşma imzalanmıştır. Ziyaret sırasında ayrıca, ikili ticaret hacminin 10 milyar Dolara çıkarılması hedefi benimsenmiş olup, geçtiğimiz yıl itibarıyla ticaret hacmi 6,5 milyar Dolara ulaşmıştır.

Polonya'ya yaptığımız ihracatın ana kalemlerini tekstil ve hazır giyim, motorlu kara taşıtları, makine ve cihazlar, yaş meyve ve sebze, mücevher, tütün ve beyaz eşya oluşturmaktadır. Belli başlı ithalat kalemlerimizi ise motorlu kara taşıtları, taşkömürü, makineler, kimyasallar, kozmetik, mobilya, çikolata ve şekerleme oluşturmaktadır.

Turizm de ikili ilişkilerin önemli veçhelerinden birisidir. Bu çerçevede, 2018 yılında Polonya’dan ülkemize seyahat eden turist sayısında bir rekor kırılarak, 650 bin seviyesine çıkmıştır. Bir önceki yıla kıyasla bu yüzde 120’lik bir artışa tekabül etmektedir.

Kültür ve eğitim konuları da Polonya ile ilişkilerimizin önemli birer veçhesini teşkil etmektedir. Polonya’da Varşova Üniversitesi, Jagiellonian Üniversitesi (Krakow) ve Poznan Adam Mickiewicz Üniversiteleri’nde Türkoloji Bölümleri bulunmaktadır. Öte yandan, Polonya, ERASMUS programı çerçevesinde öğrencilerimiz tarafından en çok tercih edilen ülkelerin başında gelmektedir. Varşova Yunus Emre Türk Kültür Merkezi de iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesi için önemli katkılarda bulunmaktadır.

Polonya’da yaklaşık
12.000 vatandaşımız yaşamaktadır. Sözkonusu vatandaşlarımızın çoğunluğu ya
işveren konumunda bulunmakta ya da Türk, Polonyalı veya uluslararası firmaların
teknik ve idari kadrolarında görev yapmaktadırlar.

Tahsin Tunç Üğdül Büyükelçi
Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Konsolosluk Şubesi Şahsi Başvuru saatleri : 09:30 – 12:00, Telefonla bilgi alma saatleri : 14:00 – 16:30, Telefon:+48 22 854 61 11

1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl
6.1.2020 6.1.2020 Twelfth Day (Epiphany)
12.4.2020 12.4.2020 Easter
13.4.2020 13.4.2020 Easter Monday
1.5.2020 1.5.2020 İşçi Bayramı
3.5.2020 3.5.2020 Anayasa Günü
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı
31.5.2020 31.5.2020 Whit Sunday (Pentecost)
11.6.2020 11.6.2020 Corpus Christi
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı
15.8.2020 15.8.2020 Polonya Ordusu bayramı
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2020 1.11.2020 Azizler Günü
11.11.2020 11.11.2020 Bağımsızlık Günü
25.12.2020 25.12.2020 Noel