Türkiye Cumhuriyeti

Varşova Büyükelçiliği

Icon Bize yazın...

KONSOLOSLUK ÇAĞRI MERKEZI NUMARASI:

+ 90 312 292 29 29

Bizi takip edin:

Konsolosluk Şubemiz Başvuru Kabul Saatleri:


Konsolosluk Şubesi Şahsi Başvuru saatleri : 09:30 – 12:00, Telefonla bilgi alma saatleri : 14:00 – 16:30, Telefon:+48 22 854 61 11Icon
Icon

Büyükelçilik Duyurusu

T.c. Varşova Büyükelçiliği Sözleşmeli Personel Sınav Duyurusu , 23.11.2012

T.C.

VARŞOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ

 

Sözleşmeli Personel Sınav Duyurusu

 

Türkiye Cumhuriyeti Varşova Büyükelçiliği’nde münhal bulunan bir adet kadroya sınavla sözleşmeli personel alınacaktır.

 

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

1. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,

2. En az lise veya dengi okullardan mezun olmak,

3. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

4. Çalışmaya engel durumu bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemek (Sağlık Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

5. Çok iyi derecede Lehçe, Türkçe ve İngilizce bilmek,

6. Bilgisayar (Microsoft Office programları, internet uygulamaları) kullanabilmek.

 

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

 

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

2. Özgeçmiş (CV),

3. Kimlik veya pasaportunun bir adet fotokopisi,

4. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti,

5. Sabıka kaydı belgesi

6. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet renkli vesikalık fotoğraf

 

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 4 ve 5. maddelerdeki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.


III) SINAV:

 

Sınava girerken pasaport veya kimliğinin aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 14 Aralık 2012 günü saat 14.30’da yapılacaktır.

 

Sınav konuları:

Türkçe’den Lehçe’ye çeviri (45 dakika)

Lehçe’den Türkçe’ye çeviri (45 dakika)

Türkçe’den İngilizce’ye çeviri (45 dakika)

İngilizce’den Türkçe’ye çeviri (45 dakika)

 

b) Mülakat:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakata davet edileceklerdir. Mülakat tarih ve saati mülakata katılacak adaylara ayrıca bildirilecektir.

 

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 10 Aralık 2012 günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimiz adresine (ul. Malczewskiego 32 02-622, Varşova) ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09.00 – 18.00) şahsen yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

 

V) SINAV ve MÜLAKAT YERİ:

T.C. Varşova Büyükelçiliği, ul. Malczewskiego 32 02-622, Varşova

 

Tel      : +48 22 854 61 10

Fax     : +48 22 646 43 25

E-mail: embassy.warsaw@mfa.gov.tr